Välkommen

 

Nyhetsbrev

Exempellänkar

Dokumentation

 

 

 Våra barns lärande och utveckling!

 

smile 

 

I vårt uppdrag på förskolan ingår det att dokumentera och reflektera. Vilket vi arbetar med kontinuerligt.

 

Vår dokumentation på Solgläntan finns tydligt uppsatt på förskolan och vi dokumenterar och visar barnens lärande och utveckling direkt till föräldrarna med olika verktyg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skapar en överblick hur ett år är indelat

 

 

 

 

 

Good Morning! How are you?

Så börjar vi samlingen tillsammans med våra 6 åringar. De är intresserade av det engelska språket så det är bara att spinna vidare och uppmuntra deras vetgirighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsgång för Gula gruppen

 

Vi har arbetat med Lotta på Bråkmakargatan under några veckor nu. Det startade med att vi lärde känna Lotta genom att barnen fick delge varandra vad de visste om henne och sedan tittade vi på ett avsnitt på vår Ipad.

Barnen valde sedan att göra sitt eget självporträtt av Lotta. De fick fria händer hur de ville skapa Lotta med färg och form.

Vidare har vi pratat om bokstäverna i namnet Lotta, räknat dem och kommit på många olika ord.

Avslutningsvis gjorde barnen ett rimcollage på ord som rimmar på Lotta. Vi har mycket dokumentation uppsatt på förskolan som ni är välkomna att titta på.

Efter en demokratisk omröstning av barnen satsar vi nu på Tjorven i vårt fortsatta arbete med Astrids sagofigurer.

 

tjorven.jpg                       

 

 

Pippi Långstrump

 

Barnen i den gula gruppen arbetar just nu med och om Pippi.

Vi började med att titta på bilder och prata om henne. Barnen har ritat och målat sin egen Pippi. De har samarbetat två och två. Sedan koncentrerade vi oss på bokstäverna i Pippi, hur låter de och vad finns det för ord som börjar på P och I. När vi pratade om saker som börjar på P och som går att äta blev listan lång. Barnen fick också smaka på pannkakor, päron, potatis, paprika och så avslutade vi med popcornmys när vi tittade på Pippi går på kalas i Ipaden. Uppskattat av alla. Av bokstaven I har barnen gjort en lista på ord, vid matbordet pratar de ofta om vad olika saker börjar på och några har fortsatt sina funderingar hemma och kommit på nya ord.

Gruppen har också varit sakletare och gett sig ut i Heberg. Fynden som de hittade har de gjort en ”tavla” av. Skräpplockarkonst är den döpt till och hänger nu på Solgläntan.

Vi ska börja med en ny kapitelbok som naturligtvis handlar om Pippi.

 

 

 

 

 

025.jpg

 

026.jpg

 

027.jpg

 

 

 

Vi strävar efter att varje barn:

utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

                       

 

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

013.jpg 

 

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, mm

 

 

020.jpg

 

 

 

 

 

 

 Experimentdax= Fattigmans lavalampa

 

Varje barn ska ges möjlighet att utveckla sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära.

De ska också få utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar (Läroplanen för förskola).

Att experimentera och testa nya saker är alltid intressant och lärorikt.
Barnen ska vara delaktiga hela tiden och utmanas till nyfikenhet.
Själva processen och helheten i den är viktig.
Tillsammans går vi igenom vad som ska göras, vad vi behöver för material och vad som kan tänkas hända.
Vatten i ett glas, vad händer om man häller i matolja?
Sedan ska det i salt och en brustablett.
Vad ska hända med denna blandning tro?
Spännande procedur...........
Saltet tar med sig oljan ner i vattnet som sedan virvlade upp till ytan igen.
Snillen spekulerar.........
Så här blev resultatet.
Ett glatt gäng som nyss avslutat en intressant experiment. De kom fram till att vatten och olja inte gillar varandra.
Utveckling och lärande
 
Samlingsdax!
 
Vilken färg, vilken form och vilka siffror har A på sin markering?
Vi har en namntavla med barnens namn som inleder samlingen. De får välja en markering att sätta vid sitt namn. Vi pratar om vilken form det är, vilken färg och vad det är för siffra eller bokstav som står på. Vi vill att barnens ska ställlas inför nya utmaningar som stimulerar deras lust till att erövra nya erfarenheter, färdigheter och kunskaper.
 
Samlingen denna dag fortsatte med sortering och klassificeringsövningar. Mattenallarna var verktyget. Barnen fick en hög med nallar i olika storlekar och färg. De fick sortera dem hur de ville.
 
Vi vill att barnen ska stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling.
 
Det finns inga rätt eller fel, barnen har alltid en egen strategi hur de väljer att göra.
 
Formerna för hur man kan sortera nallarna är många. Den här flickan hade gjort en familjegruppering och en där nallarna var lika stora.
Det är viktigt att ta tillvara på barnens vetgirighet, viljan och lusten att lära samt stärka dem i deras tillit till den egna förmågan.
 
Att själv få dokumentera och synliggöra sitt arbete ger barnen en god uppfattning om sitt eget lärande.
Eftertanke, motorik är några av ingredienserna.
 
Varje barn måste ges möjlighet att få utvecklas utefter sina förutsättningar och förmåga.
En färgglad hög som kan inspirera till mycket.
Vår samling avslutades med att vi "knöt ihop säcken" genom att barnen fick rita och beskriva vad de gjort, hur de hade tänkt. Vi skrev ner det och diskuterade tillsammans. Matematik, språk, motorik och logiskt tänkande genomsyrade den här processen.

 

Vinter
Vi vuxna ska stödja barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att de bidrar till en bättre miljö både nu och i framtiden. framförallt handlar det om att göra barnen delaktigas samt att de ges möjligheter att utveckla kunskaper och tillit till att de kan påverka, ta ställning och lösa problem. de handlar inte om att påtvinga barn ansvar för dagens miljöproblem. (Förskola i utveckling, 2010)
När vintern äntligen kom så rådde en febril verksamhet ute på Solgläntan. Barnen skottade snön, lekte i den, gjorde mönster med sina kroppar. De samarbetade och inspirerade varandra till olika möjligheter att ta sig an vinterskruden. Bilderna får tala för sig själva......................................................
 

 

 

 

 

Barnens namntavla inbjuder till mycket lärande

Vi startar alltid våra samlingar med att prata om vilka barn som är på förskolan och vilka som är lediga.
Sedan får man välja en form/färg markering att sätta vid sitt namn.
Vi brukar prata om färgerna, formerna, hur många bokstäver man har i sitt namn, varför den första bokstaven alltid är stor. Långa och korta namn. Hur många barn är det i samlingen mm. Hela tiden sker en lärprocess mellan pedagoger och barn.
Vardagsmatematik, språklig och social utveckling följs åt.
Vi strävar efter att varje barn ska ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga (Förskola i utveckling)

 

 

 

Färg & Form

Vi strävar efter att ta till vara på varje barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka deras tillit till den egna förmågan (Förskola i utveckling)
Grundfärgerna fint upphällda
Hur ska vi ta oss an detta tycks de här killarna tänka. Det krävs mycket för att man ska kunna samarbeta kring ett papper och färg och penslar.
Wellpapp är ett bra verktyg att måla på. Nu verkar det också som nya ideer dykt upp hos konstnärerna.
Vi vill blanda färgerna, naturligtvis. Två färger blir till en annan. Intressant och lärorikt.
Rött kan man blanda med gult, orange eller blått.
Fyra nyanser färg som vi pratade om vad de heter innan skapandet började. Barnen fick också räkna hur många olika färger vi hällt upp.
Ett konstverk skapat i samarbete.
Det är viktigt att vi tar till vara på varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i gruppen.

 

 
Skogen i oktober
 
I läroplanen för förskolan finns det tydliga mål för vad förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
några utav dessa kopplar vi till våra besök, samlingar och aktiviteter i skogen:
De ska utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
Utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
Motorik och koordinationen tränas.
 
Vi undersöker i olika takt.
Vad finns inuti stubben?
Ett gäng blivande biologer?
 
Mycket intressant..........................
Vi leker "skatboet". I detta ingår många olika lärmoment bl a matte.
Balans!!
Man ska hitta många pinnar till sitt bo i leken.
En hallonbuske utforskas.
Till och med spindlar på vantarna.
Stubben var väldigt intressant.
 
 
 
 

Vi har gjort en saga tillsammans

Vi ritade och hittade på en saga tillsammans. Den handlar om Lisa som går till skogen................
Där träffar hon två vargar, en björn, en lejonmamma och en pappa, samt en älg. Hon hittar löv i skogen också.
Här signerar en av författarna sagan.
Den här killen skriver sitt namn.
M kollar så att alla varit med och skrivit.
Vi strävar efter att alla barn ska utveckla sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv (Förskola i utveckling).
 
 
 
 
 
 
Vi strävar efter att vår verksamhet ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten.( Läroplanen för förskolan)
Skattkorgen var med oss på utflykten. Vi hittade en massa spannande saker att ta med oss hem.
Ekollon och löv so också sorterades på plats.
Upptäckarglädje och gemenskap.
Mys i naturen.
Sol var det också.......ovanligt!
Rörelse och hälsa!

 

 

Barnen återberättar sina sommar minnen

Den här killen berättar att han varit på Liseberg tillsammans med sin pappa. Han åkte Flumrider`n och blev jätteblöt.
Kompisarna får ta del av hans upplevelse.
Mormor och morfars sommarstuga tillsammans med mobror och kusin var den här killens härliga sommarminne.
Denna sommaridyll är rolig att få berätta om.
Pappa har grävt upp ett träd och i den gropen som trädet tidigare stått i hällde denna tjejen vatten och med leran som blev av detta gjorde hon en inpackning på sig själv. Det slutade med ett bad i en balja för att bli ren.
Sedan planterade hon en blomma där.
Det är i kommunikativa samspel som barns förmåga att lära sig att lyssna och förstå andras perspektiv utvecklas. I den ömsesidiga kommunikationen kan barn uttrycka sin mening, bli lyssnade till, lyssna till andra barn och vuxna ges möjlighet till att reflektera över sin egen och andras förståelse.(Förskola i utveckling, 2010).
 
 
 
 
 
 

Fingeravtryck!

 

 

I läroplanen för förskolan (2010) plockar vi ett av målen till vår skapande verksamhet:
varje barn ska ges möjlighet att utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.................................................
Vi fortsätter vårt skapande i vår måleriverkstad.
Handavtrycken måste signeras.
Snygga avtryck.
Stor koncentration råder.
Härligt med färg i handflatan.
Tänk att det är okej att ibland måla på sig själv.
Vi gör ett avtryck till.
Det kittlar lite i handen.
Duktig konstnär.
Det blir olika avtryck beroende på hur man formar hand och fingrar.

 

 

 

 

Idag har vi firat
förskolans dag. Malin bakade till förmiddagsfikat och bjöd på detta på vår
altan. Några timmar senare öppnade hon sin grillkiosk där barnen fick beställa
korv med bröd. Solen strålade och vi satt allihopa på altanen. Stora som små
njöt av denna dagen!här glad var Malin som såg till att vi kunde fira denna dagen med en massa gott.
Självklart med flagga på bordet.Härligt
tyckte våra förskolebarn!Vår
nykomling njuter i fulla drag.Korvkiosken
har öppnat!Kön
är lång. Det är bara att vänta på sin tur.Stora
som små väntar på sin tur.Vi
är hungriga nu.Äntligen
mat!!

Mycket
gott!Hur
man väljer att äta korv med bröd varierar, huvudsaken man har trevligt
ihop.

 

 

 

 


Vi har varit på ett studiebesök på brandkåren!!

Den
här bilen var väldigt spännande. Det finns så mycket bra verktyg i
den.Det
allra bästa var att få åka i den. Barnen fick prata i rökdykarradion och
sirenerna sattes på.Undra
vilka som hade roligast? Barnen eller föräldrarna?Han
var ingen riktig brandman förrän han fått på sig sin utrustning.En
blivande brandman?Det
är tungt att ha en sådan här hjälm på huvudet.Sitter
lite på sne men vad gör väl det.Det
gäller att ha koll på slangen och var man sprutar.

Gott
med lite mat efter detta äventyret.

 

 

 

 

Vårutflykt 2012

Vi kan verkligen rekommendera ett besök på denna
hembygdspark. Välskött och stor härlig lekplats, olika djur att titta på.
Trevligt med andra ord. Här kommer lite bilder från Solgläntans besök
där.
Ombord
på bussen


Det
är spännande att bara få åka bussHärligt
gäng på väg!Vi
måste ha lite regler att följa när vi är många på utflykt. Här en liten
genomgång.


Kisskö.
Kan bli drygt när man måste vänta. Men det gick bra.En
spännande linbana.

Två
godingar som kör bil.

Fikapaus
med dricka och bulle!


En
STOR gunga för en liten tjej.Ja
efter en heldagsutflykt blir man trött. 

 

 

Namndiagram

 

gdsc-0035.jpg

Vårt uppdrag är bla att stimulera och utmana barnens matematiska utveckling och deras språk/ kommunikationsutveckling.

När vi arbetade med namndiagrammet hade vi alla de bitarna med i processen. Barnen räknade bokstäverna, vilka namn som hade flest/minst. Stavelser och de olika ljuden(bokstäverna) tränades. Skapandet av ett diagram och se det på ett överskådligt och annat sätt utvecklar deras kunskaper. 

 

 

 Vi lär oss hela tiden

 

dsc-0038.jpg

Föräldrarna fick tidigare i år i uppdrag att göra fotoböcker till sina barn. Dessa är mycket populära och barnen har fått berätta om sina böcker i samlingen. Nu var det dags för de äldre barnen att få skapa sin egen bok. De har ritat, skrivit och klippt ur tidningar. Några underrubriker fanns med från början. Min familj. Mitt hus. Saker jag tycker om. Vad jag helst leker med.

 

nellie-nova.jpg 

 

Matematik på förskolan

När man ställer frågan vad matematik är till barnen får man oftast svaret att det är något man ska lära sig i skolan Där får man en mattebok och man får lära sig plus och minus. Det är ett helt rätt svar men inte det enda allena. Vi pedagoger måste synliggöra vardagsmatematiken för barnen och oss själva ännu mer. Den finns runt omkring oss och barnen utmanar ofta oss vuxna att plocka fram den i alla tänkbara situationer. Barnens ålder spelar ingen roll, matematik kan och ska vi använda oss av från tidig ålder. I vår verksamhet finns den dagligen, hur många barn är vi idag, hur många vuxna, räcker frukten till att bjuda runt en gång till i samlingen. Hur många tallrikar ska vi duka fram, vi är 4 personer i familjen hur många är det i kompisens familj etc.

 

img-0276.jpg

Barnen bygger med kappla stavar det produceras vägar, hus och garage. I deras diskussioner finns matematiken med. Hur många har du, jag behöver 5 st till för att kunna bygga färdigt min väg. De utmanar och lär av varandra och vi pedagoger måste vara lyhörda så att vi kan ge dem nya infallsvinklar och tänka på olika sätt.

 

 

 

Maj 2012 

 Idag bestämde vi att vi skulle testa att plantera det som finns inuti tomaten. Vi la detta i jord och täckte över. Barnen fick räkna ut ungefär hur många kärnor det blev och nu hoppas vi på bra sådd. Vi kommer att följa våra tomatkärnor noga. Vid middagen idag fick vi bl a bönor och en flicka pillade ut fröna ur dem, så nu är de också planterade.
Att vi kunde vara ute och plantera gjorde det hela mycket mer inspirerande.

 

Matematik och rörelse

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och kockar till lek och aktivitet.. Så står det i vår nya läropkan vilken vi återkopplar till i vårt arbete med barnen.

Numrerade stora sifferplattor som är utformade som ett pussel inbjuder till många olika arbetssätt och rörelselekar. Vi lade tallinjen, gjorde plus/minus tal, jämna och ojämna tal och använde pusselbitarna till att hoppa hage.

Detta kopplar vi till ett av våra strävansmål:

varje barn ska få utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang. 

 

 

 

Snillen spekulerar på Solgläntan

20120402-016.jpg

Många kloka deltagare som diskuterar/reflekterar runt våra experiment. Här kan man ge och ta kunskap och ideer. Komma fram till olika lösningar.

Potatisbitar äppelbåtar. Vad flyter bäst?

För barn är det oftast självklart att det som sjunker är tyngre än det som flyter. Ibland är det så, men inte alltid.

Vi hade en liten potatisbit och ett halvt äpple. Barnen var övertygade om att äpplehalvan skulle sjunka, men så blev det inte utan det var den lilla potatisbiten som gjorde det.

Vi diskuterade hur detta kom sig och än en gång får man bevis för hur kloka och logiska barn är i sitt tänkande. De försökte med händer och ord beskriva att potatisen är tätare än äpplet. Innan jag hunnit citera vad det står i boken Russinhissen angående att stora båtar kan flyta beroende på att det vatten de tränger undan väger mer än själva båten(Arkimedes princip) gav Casper oss alla en förklaring på detta. Hur utmanar man det som pedagog? Frågade honom och han förklarade att det finns ju så mycket vatten i havet och att det måste vara tyngre och hålla uppe båten.

 

Russinhissen

Flyter eller sjunker russin i sockerdricka alternativt mineralvatten.

Barnens svar på detta var att det sjunker. Vi testade, jodå det sjönk men sedan åkte det upp till ytan med luftbubblor på sig. När de sprack sjönk de igen, någon tyckte det såg äckligt ut när alla luftbubblor samlades på russinet. Det var verkligen som en hiss för russin. Vi använde mineralvatten men rekommenderar nog sockerdricka.

Varje barn ska ges möjlighet till att:

utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap (Läroplanen för förskolan).

 

 

Utflykt till storskogen i Heberg

Tisdag 17 april

 

Idag packade vi ner mat och fika, barn och personal och gick till skogen. Vi lekte, utforskade och upptäckte. Vi avslutade med att grilla och äta ute. Det var en härlig tisdag i skog och mark.

 

 

paskfest-5-april-och-skogen-17-april-073.jpg

paskfest-5-april-och-skogen-17-april-078.jpg

I vintras när vi var i den här skogen startade barnen ett kojbygge projekt, nu kunde de konstatera att kojan fortfarande stod kvar men att det behövdes en del renovering av den. Den här dagen var inte barnen så intresserade av just kojan utan det var så mycket andra upptäckter de gjorde. De hittade spindlar, vitsippor, myror men framförallt pinnar och kvistar. Barnen var fullt sysselsatta med diverse olika projekt och vi pedagoger kunde konstatera hur annorlunda de grupperade sig i skogen. De äldre barnen som varit på skogsbesök i en annan skog där de har som uppgift att följa ett specifikt utvalt träd utveckling nu under våren tittade och jämförde med de här träden. De berättade också för sina kamrater vad de sett förändras på "deras" träd.

Vår verksamhet ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idèer ska tas tillvara för att ska mångfald i lärandet(Läroplanen för förskolan). 

 

Det tar faktiskt på krafterna att vara ute i skogen och få så mycket vårluft. Då är det skönta att ta sig en tupplur och ha en kompis nära till hands!!

 paskfest-5-april-och-skogen-17-april-086.jpg

 

 

VÅREN ÄR HÄR!!

14 mars 2012

Idag har vår 6 års grupp gått på första skogsbesöket denna terminen, de hade även ett av de yngre barnen med sig som njöt i fulla drag. Syftet förutom att vara ute i naturen och få röra på sig är att gruppen ska följa ett träd som de bestämt tillsammans under våren. Hur ser trädet ut nu, om några veckor och hur ser det ut till sommaren? Barnen hade med sig material så att de kunde rita av sitt träd.

 

Ur förskolans läroplan plockar vi fram några av strävansmålen och kopplar till vår utflykt:

att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning, samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen.

  

 dscn6391.jpg            

 

 

VI HAR VARIT I FALKENBERG PÅ SAGOSÅNGSTEATER MED VÅRA 3-4 ÅRINGAR

 14 mars 2012

 

Att få åka buss var nog en av höjdpunkterna denna dagen. Barnen var uppspelta och nyfikna på vad de såg under resan in till Falkenberg. Några bodde strax intill där bussen körde. Det fanns mycket att iaktta och diskutera kring. Vi pratade också om biblioteket som vi skulle besöka, vad man kan göra där mm. Själva teatern speglade två för barnen kända sagor. Mäster skräddare och De tre bockarna Bruse.

Väl hemma på förskolan var det dags för lunch och en stunds reflektion av vad barnen upplevt denna förmiddag.

Vi vill att barnen enligt förskolans läroplan ska:

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa

 

              15032012-042.jpg                        

                                                                       15032012-039.jpg                                                                     

Det var en sagosångsteater som skildrade Mäster skräddare och Bockarna Bruse.

 

 

Vi gör enkla experiment i fysik och kemi

Experiment i fysik och kemi det erbjuds i vår nya bok Russin hissen. Många spännande upptäckter görs, den senaste heter Den magiska burken. Barnen fick möjlighet att diskutera och reflektera genom att rita sina upplevelser och tankar.

Vi kopplar det här till ett av våra mål i läroplanen för förskolan:

att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

img-0329.jpgEn månsidig miljö med ostrukturerat
material och som lyfter fram, utmanar och synliggör fenomen i vardagen gynnar
fantasi och kreativitet
(Förskola i utveckling). Det är så
viktigt att våra barn får pröva på och utforska alla sorts miljöer. I skogen
bygger de kojor, upptäcker saker i naturen och lagar mat mm.

 

paskfest-5-april-och-skogen-17-april-073.jpg

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)